Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Apače v letu2019

Nosilec: Občina Apače
Datum objave razpisa: 5.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2019 v Občini Apače za ukrep »PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV« in sicer za kritje materialnih stroškov za delovanje in izvajanje programov društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane za zagotavljanje stalne in boljše učinkovitosti in strokovnosti izvajanja kmetijske in gozdarske dejavnosti.

Do sredstev so upravičena društva in združenja

  • ki so registrirana za delovanje s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter razvoja podeželja,
  • ki imajo sedež na območju občine Apače ali Upravne enote Gornja Radgona in imajo člane društva iz območja Občine Apače in delujejo na območju Občine Apače
  • ki izpolnjujejo pogoje in merila javnega razpisa in k prijavi za razpis priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo (seznam članov društva iz območja občine Apače, odločba o vpisu v register,…)

Sredstva se bodo razdelila za naslednje namene:

  • za delovanje društev: 700,00 EUR
  • za izvedbo programov društev: 2000,00 EUR.

Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA: RAZPIS KMETIJSTVO 2019« do vključno 6. MAJA 2019 do 14. ure. Pravočasna je torej vloga, ki PRISPE na Občino Apače do vključno 6. MAJA 2019 do 14. ure.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.