Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov v letu 2019

Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave razpisa: 12.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 6. maja 2019.
Več informacij o razpisu najdete tukaj.