Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

Nosilec: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Datum objave razpisa: 19.02.2021
Rok za prijavo na razpis:

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše
in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža
zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Predmet javnega razpisa so:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE
Predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih
mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za
obdobje najmanj 9-ih mesecev neprekinjeno in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno
manj glede na trajanje zaposlitve po sledeči shemi.

Prijavitelj za subvencijo je delodajalec, registriran kot poslovni subjekt s svojo matično številko in posluje v eni
izmed standardnih klasifikacij dejavnosti navedene v točki 5.1. tega razpisa in bo s pomočjo subvencije zaposlil
brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne skupine.

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO/ZAPOSLOVANJE V KULTURI
Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega
izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni obliki.

Več o razpisu si preberite tukaj.

01_jskd_ess_21_jesen_subvencije_in_izobrazevanja_razpis