Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis urada za komuniciranje za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2020

Nosilec: Urad Vlade RS za komuniciranje
Datum objave razpisa: 20.12.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

SKLOP A: SPOŠTOVANJE IN SPREJEMANJE RAZLIČNIH ETNIČNIH SKUPIN, BEGUNCEV IN MIGRANTOV

SKLOP B: MEDIJSKA PISMENOST

SKLOP C: BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI:

  • Projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov (SKLOP C1 in C2)
  • Projekt namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (SKLOP C3)
  • Projekt namenjen ozaveščanju splošne javnosti (SKLOP C4)
  • Projekt namenjen različnim deležnikom, ki se srečujejo z begunci in migranti (SKLOP C5) )

Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).

Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2020 zagotovil 92.000 EUR, od tega za sklop A 56.000 EUR, za sklop  B 21.000 EUR in za sklop C 15.000 EUR. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo po 5.000 EUR zagotovilo sklopoma A in C (za ozaveščanje mladostnikov). Urad Vlade RS za narodnosti bo zagotovil 4.000 EUR za sklop C1 in 1.000 EUR za sklop C2. Urad za oskrbo in integracijo migrantov bo zagotovil 5.000 EUR za sklop C5.

Rok za oddajo vloge je 14. januar 2020. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.