Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis TZS za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019

Nosilec: Turistična zveza Slovenije
Datum objave razpisa: 13.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019.

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Izjemoma lahko TD prijavi v samostojni vlogi tudi prireditev, ki jo organizira mladinski odbor/sekcija mladih/turistični podmladek turističnega društva, ki ga sestavljajo mladi med 16. in 29. letom starosti, vendar le v primeru, da so v Statutu društva navedeni kot organi društva in delujejo najmanj eno leto, to je od 10. 5. 2018.

Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje znaša 140.000,00€. Sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1.1.2019 do 11.11.2019.

Rok za oddajo vloge je 27.5.2019. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.