Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova v letu 2020

Nosilec: Občina Cankova
Datum objave razpisa: 8.5.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova za leto 2020.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo biti registrirani najmanj eno leto – društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Cankova.

V letu 2020 bo Občina Cankova sofinancirala:

  • dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 2.000,00 EUR,
  • turistične prireditve in akcije v skupni višini 5.000,00. EUR.

Prijava mora vsebovati:

  • namen in naslov izvajanega programa ali projekta,
  • število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze,
  • podatke o izvajalcu programa,
  • potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
  • odgovorno osebo za izvajanje programa,
  • kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih,
  • čas izvedbe,
  • predvidena poraba sredstev in viri sredstev.

Predvidena višina sredstev za ta namen je 7.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.