Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis o sofinanciranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova v letu 2020

Nosilec: Občina Cankova
Datum objave razpisa: 8.5.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova za leto 2020.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju Občine Cankova. To so kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih – rezultatih.

V letu 2020 bo Občina Cankova sofinancirala:

 • dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
 • prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
 • izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
 • kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
 • druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

Prijava mora vsebovati:

 • namen in naslov izvajanega programa ali projekta,
 • število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze,
 • podatke o izvajalcu programa,
 • potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
 • odgovorno osebo za izvajanje programa,
 • kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih,
 • čas izvedbe,
 • predvidena poraba sredstev in viri sredstev.

Predvidena višina sredstev za ta namen je 3.500,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 15.06.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.