Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2020

Nosilec: Občina Gornja Radgona
Datum objave razpisa: 29.06.2020
Rok za prijavo na razpis:

Sredstva za javni razpis v skupni višini 42.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2020 in
se dodelijo za naslednje ukrepe:

Državne pomoči po skupinskih izjemah  Višina sredstev
1A Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
35.000,00
2A Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih
3A Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij
De minimis pomoči
1B Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
2B Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Ostali ukrepi Občine 7.000,00
1C Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Rok za oddajo vlog:

1. za ukrep: Podpora delovanju društev – do vključno ponedeljka, 13. julija 2020.

2. za ukrep: Državne pomoči po skupinskih izjemah in ukrep za de minimis pomoči – do vključno srede, 19. avgusta 2020.

 

Več o razpisu si preberite na spletni strani Občine Gornja Radgona.