Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Nosilec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave razpisa: 28.12.2018
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

– ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
– informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
– informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
– ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
– učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
– trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot društvo, ustanova ali zavod (samo zasebni zavodi) ter so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave tega javnega razpisa (28.12.2018), priznan status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora, prometa in energije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.