Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis MK za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture”

Nosilec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave razpisa: 21.12.2018
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh Mrež centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (MCRUK). Med področja, ki jim je namenjena podpora, sodijo povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim ozirom na izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, boljšo izrabo obstoječe in razvoj nove raziskovalne infrastrukture, vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, izrabo inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost.

Prijavitelji tega razpisa in vključeni konzorcijski partnerji so lahko zasebni in javni zavodi ter društva s področja kulture s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu kot glavno dejavnost opredeljeno delovanje na področju kulture in umetnosti, na področju univerze ali visokošolskih zavodov, ki združujejo kulturno-umetniško in raziskovalno dejavnost ter so bili ustanovljeni najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa. Kot konzorcijski partnerji se izjemoma lahko prijavijo tudi univerze in samostojni visokošolski zavodi, če so ključni za delovanje konzorcija, pri čemer delež takšnih institucij ne sme preseči 1/3 vseh članov konzorcija.

Za podporo delovanju največ dveh nacionalnih MCRUK, organiziranih v dva konzorcija, je v 4-letnem obdobju 2019-2022 predvidenih skupno 9.000.000,00 EUR. Vsak prijavitelj lahko za svoj konzorcij zaprosi za največ 4.500.000,00 EUR. V okviru posameznega konzorcija bo dodeljeno 60% sredstev za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 40% za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Stopnja sofinanciranja operacij je 100%.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.