Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 20.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 27 večletnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, mora izpolnjevati pogoje javnega razpisa.

Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2019 do 2022 znaša največ 17.864.028,00 EUR.

Pri izvedbi projekta je zaželeno vzpostaviti sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (tj. v kraju, kjer se bo izvajal program socialne aktivacije), ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi projekta.

Rok za oddajo vloge je 18.6.2019. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo za potencialne prijavitelje organiziralo najmanj eno informativno delavnico. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si

Več informacij o razpisu najdete tukaj.