Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”

Nosilec: Urad za mladino
Datum objave razpisa: 20.10.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.

Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Podprti bodo projekti, ki bodo izvajali projektne aktivnosti na enem od naslednjih vsebinskih področij javnega razpisa, in sicer:

  • Delo z mladimi znotraj organizacij v mladinskem sektorju
  • Spodbujanje participacije mladih
  • Uveljavljanje beleženja in večje prepoznavnosti neformalno pridobljenega znanja in izkušenj

Sklopi javnega razpisa:

SKLOP A – REGIONALNI PROJEKTI:

Namen sklopa A je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v vsaj dveh statističnih regijah znotraj ene kohezijske regije.

SKLOP B – NACIONALNI PROJEKTI:

Namen sklopa B je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.013.800,00 EUR. Za sklop A je skupno razpisanih 1.068.000,00 EUR, za sklop B pa 945.800,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 27.11.2019 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.