Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023

Nosilec: Fundacija za šport
Datum objave razpisa: 19.10.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.375.000 EUR, in sicer:

  • v letu 2021 se razpiše: 1.827.000 EUR;
  • v letu 2022 se razpiše: 274.000 EUR;
  • v letu 2023 se razpiše: 274.000 EUR.
Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki so lastniki športnih objektov ali osebe, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem lastnika oz. solastnikov športnega objekta. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.