Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Nosilec: Urad Republike Slovenije za mladino
Datum objave razpisa: 13.1.2020
Rok za prijavo na razpis:

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

  • avtonomija mladih,
  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
  • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
  • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
  • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
  • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
  • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
  • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 EUR od tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za oddajo vloge je 10. februar 2020. 

Več informacij o pozivu najdete tukaj.

Urad RS za mladino vabi na informativni dan s predstavitvijo javnega poziva v sredo, 15. 1. 2020 ob 16. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.