Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv za obdobje 2022-2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA

Nosilec: Ministrstvo ja javno upravo
Datum objave razpisa: 14.10.2022
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni pozivse zaključijo najkasneje do 31. 12. 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in:

  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa (Horizon Europe);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg A);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
  • se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav.

Ministrstvo ne bo dodatno sofinanciralo finančnega prispevka za projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 31/21 z dne 5. 3. 2021), Javnem pozivu za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 97/20 z dne 10. 7. 2020) ali Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019).

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 4.000.000,00 EUR.

Več informacij najdete tukaj.