Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)

Nosilec: Urad za finančni mehanizem - FMO
Datum objave razpisa: 30.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Glavni namen javnega poziva je podpreti nevladne organizacije pri nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in drugih akcijah, ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive (npr. pritisk na delovanje, sovražni govor) ali priložnosti (oblikovanje politik in predpisov).

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO), ki na dan oddaje svoje projektne prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Priročniku za upravljalce skladov ACF.

Projektni predlogi morajo soditi na eno od prednostnih področij programa:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost
  • človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
  • socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin
  • enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola
  • okolje in podnebne spremembe.

Ob tem je potrebno upoštevati:

  • na področju varovanja okolja in klimatskih sprememb bodo podprti samo projekti, ki se nanašajo na sodelovanje javnosti, zagovorništvo, družbene inovacije in aktivno državljanstvo
  • zagotavljanje blaginje in osnovnih socialnih storitev bo podprto samo v smislu širših akcij za osveščanje javnosti, zagovorništvo, opolnomočenje in oblikovanje pobud za spremembe.
  • Posebej se spodbuja vključevanje mladih (npr. pri mobilizaciji javnosti, izvedbi kampanj, ipd.)

Višina razpoložljivih sredstev je 40.000, 00 EUR. Najnižji možni zaprošeni znesek donacije je 1.000,00 EUR, najvišji možni zaprošeni znesek donacije je 5.000,00 EUR.

Vlogo je možno oddati samo elektronsko na elektronski naslov prijava.HO@acfslovenia.si. Elektronski naslov je namenjen izključno sprejemanju prijav na poziv in ga upravljalec sklada pred začetkom datuma za sprejemanje prijav ne bo pregledoval. V primeru vprašanj glede poziva, sklada ipd. pišite na podpora@acfslovenia.si.

Vloge lahko prispejo na naveden elektronski naslov od 1.6.2020 dalje do porabe sredstev oz. najkasneje do 1.12.2020. 

Več informacij o javnem pozivu najdete https://acfslovenia.si/razpisi/poziv-za-mikro-projekte-oz-hitre-odzive/.

Pomembno: 

V pomoč zainteresiranim prijaviteljem bo 14.5.2020 ob 10. uri organizirana informativna spletna delavnica, ki bo potekala preko aplikacije Zoom. Več o programu delavnice in prijavi izveste https://acfslovenia.si/informativna-spletna-delavnica-za-prijavitelje-na-javni-poziv-za-mikro-projekte-hiter-odziv/.