Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

Nosilec: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo
Datum objave razpisa: 10.07.2020
Rok za prijavo na razpis:

Ministrstvo se zaveda pomembnosti delovanja in vključevanja NVO v programe, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske unije ali s
strani Urada za finančni mehanizem, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2022.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) in se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva.

Ministrstvo ne bo sofinanciralo finančnega prispevka za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019).

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem za leto 2020 znaša 1.500.000 EUR.

Več informacij najdete na spletni strani gov.si.

JAVNI_POZIV_2020_P