Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Nosilec: LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Datum objave razpisa: 13.2.2019
Rok za prijavo na razpis:

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v sredo, 13. 2.2019, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 356.149,31 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 29. 3. 2019 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja, ki je v Renkovcih 8, 9224 Turnišče, najpozneje do 29. 3. 2019 do 13. ure.

Vso potrebno dokumentacijo dobite na spletnem portalu: www.las-pdl.si oziroma na povezavi http://www.las-pdl.si/javni-pozivi/eksrp/javni-poziv-2019/.

1. Informativna delavnica:

Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, organizira delavnico za vse, ki nameravajo oddati vlogo za prijavo operacije na odprti javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Delavnica bo potekala v sredo, 6. 3. 2019, ob 14. uri, v prostorih Občine Turnišče (občinska dvorana), Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

Vse zainteresirane udeležence prosimo, da se predhodno prijavijo na elektronski naslov info@las-pdl.si ali na telefonsko št. 02 538 16 63.