Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 za ESRR sklad

Nosilec: LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Datum objave razpisa: 8.8.2019
Rok za prijavo na razpis:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v obdobju 2019– 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 253.840,86 EUR iz ESRR-ja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRRja, znaša 80 % EU sredstev in 20 %, ki se razdeli na nacionalni in zasebni prispevek.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR-ja, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT-ju. Operacija mora biti izvedena v treh letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT-jem.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 15.10. 2019 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovcih 8, 9224 Turnišče do 15. 10. 2019, do 13.00.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.