Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2019

Nosilec: LAS Goričko 2020
Datum objave razpisa: 6.8.2019
Rok za prijavo na razpis:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR LAS Goričko 2020 v obdobju 2019-2021 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz ESRR iz tega javnega poziva znaša 391.100,00 EUR.  Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2019-2021. Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT. 

Operacija mora biti izvedena v treh letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 15.10.2019 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci do 15.10.2019 do 13:00 ure.

Več informacij o razpisu najdete tukaj