Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2018

Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 27.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju  zaposlovanja invalidov za leto 2018.

Nagrada za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov se podeljuje enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov v Republiki Sloveniji.  Prejemniku letne nagrade se podeli listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.«

Za prejemnika letne nagrade lahko predlog vložijo delodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji. Kandidati za letno nagrado morajo izpolnjevati merila za podelitev nagrad in sicer:

  • število in delež zaposlenih invalidov (ustvarjanje novih delovnim mest in ohranjanje obstoječih delovnih mest za invalide, enakovredno plačilo invalidom, enake možnosti kariernega razvoja, vlaganja v izobraževanja in prekvalifikacije ipd),
  • fizična in psihosocialna dostopnost (arhitektonska dostopnost objektov delodajalca, prilagoditve delovnega mesta, zagotavljanje prilagojenega transporta, fleksibilnost pri zagotavljanju delovnih mest invalidom, odnos delovnega okolja do invalidov ipd.),
  • spodbujanje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije invalidov ter programov za ohranjanje zaposlitve in vrnitve invalidov na delo,
  • širši družbeni vpliv (sodelovanje z invalidskimi organizacijami, strokovna promocija procesov vključevanja invalidov v delovno okolje, osveščanje in promoviranje zaposlitvenih možnosti invalidov in enakopravnega vključevanja v družbo ipd.),
  • inovativnost pri zagotavljanju enakih možnosti za zaposlovanje, zagotavljanje drugega ustreznega dela in ohranjanje zaposlitve invalidov (inovativni procesi prilagoditve delovnih procesov, projekti z visoko dodano vrednostjo na področju zaposlovanja invalidov ipd.).

Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko v skladu s 5. členom Pravilnika na Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Linhartova cesta 51, Ljubljana, s pripisom na ovojnici: »Javno naročilo za podelitev  nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2018«, najkasneje do 1. avgusta 2019.

Več informacij o javnem natečaju najdete tukaj.