Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Drugi javni razpis za predfinanciranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2

Nosilec: Slovenski regionalni razvojni sklad
Datum objave razpisa: 27.12.2019
Rok za prijavo na razpis:

Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

 • premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
 • premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

Po programu PF2.2 (projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
  • pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje, zadruga, evropska zadruga, zavod, skupnost zavodov, druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni/poslovni register);
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.);
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100% upravičenih stroškov projekta. Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 350.000,00 EUR.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do posameznega razpisnega roka:

 1. rok do 31. 1. 2020,
 2. rok do 28. 2. 2020,
 3. rok do 31. 3. 2020,
 4. rok do 30. 4. 2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.