Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi- PF1

Nosilec: Slovenski regionalni razvojni sklad
Datum objave razpisa: 27.12.2019
Rok za prijavo na razpis:

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj :

 • premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
 • premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
 • premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2.1 so pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:

 • zavodi (javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov);
 • zadruge (zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga);
 • zbornica (zbornica, gospodarska zbornica);
 • skladi (javni sklad, sklad);
 • društva (društvo, zveza društev);
 • ustanove (ustanova);
 • organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot:
 • samostojni podjetnik posameznik;
 • družba z omejeno odgovornostjo;
 • družba z neomejeno odgovornostjo;
 • delniška družba;
 • gospodarsko interesno združenje GIZ;
 • ostale organizacije, organizirane kot:
 • dobrodelna organizacija;
 • nevladna organizacija;
 • organ, organizacija širše lokalne skupnosti;
 • študentska organizacija;
 • agrarne, pašne in vaške skupnosti;
 • druge skupnosti;
 • krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti;
 • lokalna skupnost;
 • narodnostna skupnost;
 • javna agencija;
 • javno podjetje.

Vlagatelji lahko vlogo oddajo do posameznega razpisnega roka:

 • 1. rok: 31.1.2020
 • 2. rok: 28.2.2020
 • 3. rok: 31.3.2020
 • 4. rok: 30.4.2020

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80% upravičenih stroškov projekta. Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.