Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Drugi javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Nosilec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Datum objave razpisa: 6.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2019 in 2020. Razpisno področje je zborovska dejavnost.

Projektni sklopi so:

  • koncerti
  • nova avtorska dela in založništvo
  • gostovanje po Sloveniji

Upravičeni prijavitelji:

  • kulturna društva, vsaj 3 leta pred začetkom razpisa registrirana kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturni program s področja tega razpisa;
  • zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in medijem;
  • so v primeru, da so bile v letu 2018 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD;
  • so v primeru, da so bile v letu 2018 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih;
  • ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na projektnih razpisih oz. pozivih Ministrstva za kulturo ali JSKD;
  • prijavitelj ni kandidiral za sredstva v okviru javnega razpisa VPR-2019/2020;
  • posamezni prijavitelj lahko na razpis poda največ eno vlogo.

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa VPR-2019/2020-2 znaša 13.000,00 evrov na letni ravni.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter  v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 3. 6. 2019 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.