Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

5. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija

Nosilec: LAS Prlekija
Datum objave razpisa: 17.2.2020
Rok za prijavo na razpis:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2020 – 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 138.217,28 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša največ 70 %.

Upravičenci do podpore so:
– fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
– kmetje,
– kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– javne institucije / organizacije (javni zavodi, občine),
– nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva).

Rok za oddajo vloge je 31.3.2020 (v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 31.3.2020 do 13.ure).

Več informacij o javnem pozivu lahko dobite po elektronski pošti info@las-prlekija.com, po telefonu 02 585 13 40, 041 797 613, 041 279 122, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Vprašanja sprejemajo do 25. 3. 2020 do 13. ure.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.