Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo spodbudili udeležbo ljudi v demokratičnih procesih, krepili kompetence na področju zagovorništva in okrepili demokratično delovanje, dobro upravljanje, transparentnost in nadzor oblasti ter aktivno državljanstvo.

več ljudi da roke na sredino eno na drugo, simbol sodelovanja

Vrednost razpisanih sredstev iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij je 10.645.000 evrov, javni razpis pa je razdeljen v več sklopov:

  • SKLOP A: Sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2)
  • SKLOP B: Sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije
  • SKLOP C: Sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij
  • SKLOP D: Sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij (D1, D2)
  • SKLOP E: Financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1, E2).

Za SKLOPE A, B, C in D je predvidenih več rokov odpiranja (2023, 2024, 2025). Za SKLOP E je predviden en rok odpiranja (2023).

Rok za prijavo je 15. maj 2023.

____________________________________________________________________________________

Ministrstvo za javno upravo bo za potencialne prijavitelje organiziralo tudi informativne delavnice, kjer bo javni razpis še podrobneje predstavljen. Ta bo potekala v četrtek, 13. aprila 2023, od 10. do 14. ure, v veliki konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Zaradi omejitve prostora je udeležba omejena na 60 oseb, prijave pa so omejene na eno osebo na organizacijo. Prijave bomo zbirajo do 12. 4. 2023 do 15:00 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Prijave tukaj.

_____________________________________________________________________________________

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo:

  • spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja,
  • krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in
  • okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

Vlada Republike Slovenije prvič v zgodovini namenja javna sredstva za aktivnosti nevladnih organizacij na omenjenih področjih. Razlog za oblikovanje javnega razpisa je zniževanje demokratičnega deficita in spodbujati pripravljenost državljank in državljanov za sodelovanje v demokratičnih procesih. Ohranjanje enakopravne, odprte, vključujoče in demokratične družbe namreč zahteva opolnomočeno civilno družbo in spodbujanje demokratične, državljanske in družbene udeležbe ljudi.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju« (Polona Šega).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.

Vir financiranja: Sklad za razvoj nevladnih organizacij