Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Razpis Active citizens fund in info delavnica

V okviru Active citizens fund je objavljen  Javni razpis za srednje projekte v okviru vrednosti 421.300 evrov.

Prijavite lahko projekte s področja demokracije, človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov, socialne pravičnosti in podnebnih sprememb v vrednosti od 5.000 do 50.000 evrov.

PREDNOSTNA PODROČJA IN VSEBINSKE SPECIFIKE RAZPISA
Projektni predlogi morajo nasloviti eno od prednostnih področij programa:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali
    etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali
    spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

Rok za prijave: 23. 1. 2023 ob 12. uri.

V četrtek, 24. 11. 2022 ob 10. uri bo preko Platforme ZOOM organizirana informativna delavnica, nanjo se morate obvezno prijaviti. Posnetek delavnice bo na voljo tudi na CNVOS YouTube kanalu. Kot vedno, se lahko z vprašanji obrnete tudi po telefonu ali elektronski pošti podpora@acfslovenia.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj: https://rb.gy/edjf1o