PRIDOBIVANJE TEMELJNIH POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

                 Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri izvajanju operacije Pridobivanje kompetenc 2018 do 2022. V projektu sodelujejo Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja konzorcija ter Ljudska univerza Lendava, JAvni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.  Do 31.10.2022 …

Beri dalje

PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016-2019

        Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri izvajanju operacije Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019. V projektu sodelujejo Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja konzorcija ter Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošica Ljutomer ter Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, kot partnerji v projektu. Do …

Beri dalje

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Cilji projekta: 1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško uposabljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnostni NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev. Pri čemer bomo: identificirali NVO s potencialom za zadovoljevanje neustezno naslovljenih potreb v lokalnem okolju ciljno informirali NVO z namenom identificiranja priložnosti …

Beri dalje