Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Priporočila za omejevanje možnosti prenosa okužbe z virusom COVID-19 v skupinskih kulturnih dejavnostih

NAVODILA ZA ORGANIZATORJE JAVNIH PRIREDITEV TER IZVEDBO VAJ IN ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI

Spoštovani, včeraj je Vlada RS na 101. dopisni seji sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi. Ukrep je stopil v veljavo 9. oktobra.
(https://www.gov.si/novice/2020-10-08-prepovedano-zbiranje-vec-kot-10-ljudi-do-500-ljudi-dovoljeno-na-javnih-shodih-in-prireditvah-ter-drugih-zbiranjih-a-brez-pogostitve/)

»Po novem odloku je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, je dovoljeno do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.«

Glede na zgornji tekst Odlok o začasni omejitvi prepovedi zbiranja ljudi vpliva tudi na izvedbo vaj in na delovanje društev. Za vse nas je pomembno, da se zavedamo tega, da Odlok ne prepoveduje oz. onemogoča našega delovanja, zahteva pa od nas, da se bomo držali priporočil in navodil, kajti, kot je bilo povedano v medijih (dne 8. 10. 2020), »dovoljeno je vse, tudi tisto, kar se izvaja v obsegu več kot desetih udeležencev, pod pogojem, da je prostor ustrezen za dovolj velike distance; in da imajo tisti, ki bodisi sklicujejo bodisi organizirajo takšna druženja, fitnese in podobno, predhodno soglasje nacionalnega inštituta«.

1. Za izvedbo vaj, bo tako vsako društvo moralo s strani NIJZ pridobiti pozitivno mnenje

https://nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

2. JSKD ima na svoji spletni strani objavljena priporočila za omejevanje prenosa okužbe z virusom SARS-Covid 19, ki so v skladu s priporočili NIJZ https://www.jskd.si/covid_19/karantena_priporocila_drustvom_2020.htm

3. Na kaj morate biti pozorni pri vlogi za pridobitev pozitivnega mnenja?

a) Število udeležencev na vaji je odvisno od velikosti vašega prostora in ustreznih razdalj med njimi, ki morajo biti vsaj 1,5 m med osebami na vse strani, ter zagotavljanje stalnih mest, na katerih sedi/stoji posameznik.b) Upoštevanje splošnih ukrepov za preprečevanje širjenja.

c) Upoštevanje prihajanja v ter odhajanja iz vadbenih prostorov.

d) Upoštevanje označevanja poti in rednega obveščanja ter opozarjanja članov društva.

e) Zagotavljanje rednega prezračevanja prostorov.

f) Zagotavljanje ustrezno opremljenih in čistih sanitarij ter vadbenih prostorov.

g) Vlogo lahko vložite za več vaj sočasno (kot ponavljajoči se dogodek), seveda ob predpostavki, da bodo vse vaje potekale po enakih navodilih in v enakih pogojih.

Nekaj posebnih navodil za pomoč pri prijavi:

Ne prihajajte na vajo!:

– če ste v zadnjih 14 dneh imeli katerega od naslednjih bolezenskih simptomov: povišana telesna temperatura (nad 37,5 °C), kašelj, glavobol, boleče žrelo in grlo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), bolečine v trebuhu, bruhanje, driska, slabo počutje;

– če je kdo v vaši družini bolan in kaže navedene simptome;

– če ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki je kazala zgoraj naštete simptome;

– če ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s Covid-19.

 

Vstopanje v prostor za vajo in izstopanje

– Ob vstopu si obvezno razkužite roke in upoštevajo zadostno medosebno razdaljo vsaj 1,5 oz. 2 m.

– Za vstope in izstope iz prostorov je obvezna uporaba mask,  tako ob prihajanju kot odhajanju. Snamete jih lahko šele, ko ste na vašem sedežnem ali stojnem mestu. Seznanite se s pravilnim načinom nošenja in snemanja mask, pred in po uporabi si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo. Masko za enkratno uporabo je treba takoj po uporabi odvreči v koš za odpadke. Pralno masko je potrebno takoj po snemanju odložiti v posebno vrečko, je ne odlagati na površine, ki se jih dotikajo drugi ljudje, in jo pred ponovno uporabo oprati.

– Na poti do svojega sedeža/stojišča se čim manj dotikajte različnih skupnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.

– Na poti do svojega sedeža/stojišča, skrbite za ustrezno medosebno razdaljo.

– Na vstopnih točkah zagotovite, da ustrezno izpolnite vprašalnik o zdravstvenem stanju in še enkrat premislite o zdravju in počutju.

– Priporočamo, da se na v prostoru označijo enosmerne poti (talne oznake, usmerjevalni stebrički s trakovi …) od vhoda/vhodov v prostor in iz njega, tako da udeleženci medsebojno ne prečkajo poti. Če organizacijske možnosti dopuščajo, naj bodo vhodi in izhodi ločeni. V največji možni meri naj bodo za čas vstopanja in izstopanja vrata v vadbeni prostor odprta, da se ne dotikajo kljuk.

– Na več različnih lokacijah vadbenega prostora je treba udeležence opominjati z napisi in znaki, naj upoštevajo varnostne in higienske zahteve.

 

Izvedba vaje

Za izvedbo vaje in pripravo elektronske vloge sledite Priporočilom za izvedbo vaje za posamezna področja delovanja, ki so dostopna na spletni strani JSKD:

Priporočila za zborovsko dejavnost
https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_zborovska_dejavnost_20a.pdf

Priporočila za inštrumentalno dejavnost
https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_instrumentalna_dejavnost_20b.docx

Priporočila za folklorno dejavnost
https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_folklorna_dejavnost_20.pdf

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost
https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_gledalisce_lutke_dejavnost_20.pdf

 

Priporočila NIJZ pa se medtem niso spremenila – tista, ki se nanašajo na kulturne dejavnosti, lahko najdete na naslednjih povezavah:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_kulturne_dejavnosti.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kino_gledalisca.pdf

 

Elektronska vloga: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje

V zavedanju, da bi vam lažje pomagali do pozitivnega mnenja NIJZ za vaše delovanje, bomo v naslednjih dneh pripravili primere vlog, ki bodo lahko služili kot vzorec v pomoč pri prijavi.