Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Predlagajte predstavnike nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije

Poziv za izbor predstavnikov NVO v Razvojnem svetu pomurske regije

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje kot regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja razpisuje postopek izbora štirih predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij in ene predstavnice oziroma predstavnika nevladne organizacije s področja romske skupnosti v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021–2027.

Razvojni svet pomurske regije je organ, ki usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Med njegovimi glavnimi nalogami je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), ki je podlaga za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021–2027. Njegovo delovanje in naloge so podrobneje opredeljene v posebnem poslovniku, ki ga najdete tukaj.

Kako poteka postopek izbora NVO predstavnikov?

Postopek bo potekal po Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije (v priponki spodaj).

V prvi fazi zbiramo predloge za kandidat(k)e. Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež, registrirano podružnico ali poslovno enoto v pomurski statistični regiji oz. na območju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona. Nevladne organizacije s področja romske skupnosti lahko predlagajo kandidata/tko za predstavnika nevladne organizacije s področja romske skupnosti in morajo v izjavi izkazati, da izvajajo dejavnosti za pripadnike romske skupnosti, skrbijo za njihove interese ali izvajajo druge dejavnosti s področja romske skupnosti.

Vsaka nevladna organizacija lahko predlaga samo enega kandidata.

Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali javni uslužbenec v javnem sektorju ali druga oseba, ki bi z imenovanjem za predstavnika prišla v navzkrižje interesov.

Če bo kandidatov/k več kot je predvidenih mest za predstavnike NVO, se bo organizirala javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem izbrati najustreznejše kandidat(k)e. Če soglasja ni, se izvedejo volitve, na katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije s sedežem v pomurski regiji, registrirano podružnico ali poslovno enoto v pomurski statistični regiji oz. na območju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona. Nevladne organizacije s področja romske skupnosti glasujejo za kandidate za predstavnika nevladnih organizacij s področja romske skupnosti.

Kandidati se imenujejo za obdobje 2021 – 2027 oz. dokler pristojna institucija ne izda poziva za oblikovanje novega sveta.

Prijave kandidatur

Obrazec za prijavo kandidata/ke za predstavnico oz. predstavnika nevladnih organizacij je v Prilogi 1. Obrazec za prijavo  kandidata/ke NVO za predstavnico oz. predstavnika nevladnih organizacij s področja romske skupnosti je v Prilogi 2.

Prijavnica mora vsebovati podpis zastopnika in žig nevladne organizacije (če le-ta posluje z žigom) ter podpis kandidata.

Izpolnjena in podpisana prijava mora prispeti na naslov koordinatorja na enega od spodaj naštetih načinov najkasneje do 11. decembra 2020 do 11. ure ne glede na način pošiljanja.

Prijavo lahko pošljete:

–             po pošti na naslov: Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja), Martjanci 36, 9221 Martjanci – zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije;

–             po e-pošti (skenirano) na naslov: info@lrf-pomurje.si  (Zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije).

Zaradi preprečevanju okužb s COVID-19 osebna dostava prijav ni možna.

Rokovnik

1.12.2020 Objava poziva za prijavo kandidatov/k
 11.12.2020 do 11.00 Rok za oddajo prijav kandidatov/k
11.12.2020 Pregled prejetih prijav in posredovanje pozivov k dopolnitvi
15.12.2020 do polnoči (preko e-pošte!) Rok za dopolnitev prijav
16.12.2020 ob 11. uri Seja komisije za pregled prijav
16.12.2020 Objava seznama kandidatov/k
22.12.2020 ob 11. uri Javna predstavitev kandidatov/k in poskus imenovanja s soglasjem
22.12.2020 Začetek volitev (pogojno)
29.12.2020 do polnoči Zaključek volitev (pogojno)
30.12.2020 ob 11. uri Seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisij in javna predstavitev bodo potekali preko zooma. Vsi zainteresirani bodo povezavo prejeli preko spletne pošte.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonskih številkah:

Bojan Vogrinčič

041 717 499

info@lrf-pomurje.si

Vabljeni k sodelovanju!

Dokumenti: