Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Poziv NVO s področij varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora

Začel se je postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom. Rok za prijavo je 23. 10. 2018.

CNVOS je s strani ministra za okolje in prostor prejel poziv k imenovanju 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom, pri čemer bosta dva predstavnika stalna člana sveta, in sicer:

 • en predstavnik NVO s področja pravno-sistemskih vprašanj okolja, narave in prostora,
 • en predstavnik NVO s področja podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;

osem predstavnikov z različnih vsebinskih področij pa se bo udeleževalo sestankov ministra po potrebi glede na teme oz. vprašanja, ki se bodo obravnavala na posameznem sestanku, in sicer:

 • en predstavnik NVO s področja varstva okolja,
 • en predstavnik NVO s področja podnebnih sprememb,
 • en predstavnik NVO s področja krožnega gospodarstva,
 • en predstavnik NVO s področja biotske raznovrstnosti,
 • en predstavnik NVO s področja zavarovanih območij,
 • en predstavnik NVO s področja urejanja prostora,
 • en predstavnik NVO s področja graditve,
 • en predstavnik NVO s področja stanovanj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na posameznem področju, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje najdete na dnu tega dopisa.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

8. 10. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
23. 10. 2018 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
24. 10. 2018 ob 15:00 – seja komisije za pregled prijav
29. 10. 2018 do 13:00 – rok za dopolnitev prijav
30. 10. 2018 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
5. 11. 2018 ob 12:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
5. 11. 2018 – začetek volitev (pogojno)
7. 11. 2018 – zaključek volitev (pogojno)
8. 11. 2018 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja, na katerem se kandidata predlaga. V kolikor nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot upravičenec na več področjih, se prijavi z enim obrazcem, na katerem označi več področij, na katerih deluje. Nevladna organizacija mora izkazati, da deluje na tem področju oz. področjih. V kolikor nevladna organizacija deluje na več področjih in želi tudi predlagati več kandidatov za različna področja, se prav tako prijavi z enim obrazcem, na katerem odda več predlogov za kandidate. Vsakega kandidata se lahko v tem postopku predlaga za predstavnika le na enem področju.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

PRIJAVNICO IN DODATNE INFORMACIJE NAJDETE TUKAJ.

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 • po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
 • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si.

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 23. 10. 2018 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na CNVOS natelefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s področja okolja, narave in prostora, da sodelujete v postopku izbora.