Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Poročilo o prostovoljstvu 2018

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo  skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2018.

Analiza podatkov, ki ste jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2018 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1.822 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 1.660 prostovoljskih organizacij in 162 organizacij s prostovoljskim programom – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 244.304, opravili pa so 9.903.798 ur prostovoljskega dela.

V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev 10.154, medtem ko je bilo v letu 2017 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 3.626. Iz podatkov je razvidno, da je močno naraslo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih).

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2018 opravljenih 9.707.716 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 196.082 prostovoljskih ur.  Iz zbirnih podatkov je tako razvidno, da je tudi število opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo.

Iz analize podatkov za leto 2018 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, upadlo, povečalo pa se je število opravljenih prostovoljskih ur.

Največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravijo v Pomurski ( 63,4), Gorenjski (61,3) in Osrednjeslovenski regiji (60,9).  

Spolna struktura prostovoljcev po zbranih podatkih za leto 2018 v Sloveniji je pokazala, da je prostovoljcev ženskega spola 147.426 oziroma 60,35 % (v letu 2017: 164.868 oziroma 56,61%) in moškega spola 96.878, kar predstavlja 39,65 % (v letu 2017: 126.346 oziroma 43,38 %).

Kot je razvidno iz preteklih podatkov se je v letošnjem letu znižal delež števila prostovoljcev moškega spola. Največji delež prostovoljcev moškega spola je v starostni skupini od 30 do 60 let, medtem ko je bilo v letu 2017 največji delež prostovoljcev moškega spola v starostni skupini nad 60 let. Največ prostovoljk je v starostni skupini nad 60 let, kar je enako kot v letu 2017.

Največ prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju socialne dejavnosti, in sicer 6.222.526 prostovoljskih ur oziroma kar 62,83 % vseh prostovoljskih ur v letu 2018.

Med področji, ki so določena s pravilnikom, je bilo v letu 2018 veliko prostovoljskih ur opravljenih tudi na področju vzgoje in izobraževanja (1.153.799 ur, tj. 11,65 %), na področju kulture in umetnosti (573.095 ure, tj. 5,79 %) ter na področju rekreacije (513.735 ure, tj. 5,19 %). Primerjalno gledano se je največ povečalo število opravljenih prostovoljskih ur na področju zdravja.

Skupaj je bilo v letu 2018 opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 98.356.373 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Poročilo si celoti lahko preberete na povezavi https://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/prostovoljstvo-danes .

Ker se podatki nanašajo le na prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES-u, zbir podatkov ne kaže realne slike dejansko opravljenih prostovoljskih ur po posameznih področjih. Zato vabimo vse prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, da se vpišejo v vpisnik, saj bo le tako viden prispevek prostovoljskega dela v Sloveniji in njegov pomen za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin in za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prednosti vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES in obveznosti, ki jih le-to prinaša, najdete na spletni strani prostovoljstva.