Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Pomembne informacije za NVO v času koronavirusa

Na enem mestu objavljamo pomembne in aktualne informacije za nevladne organizacije, objavljenih na CNVOS.

  • Občne zbore izvedite na daljavo

Omejujte stike v največji možni meri. Društva, ki ste planirala občne zbore v mesecu marcu, upoštevajte priporočila, ki so jih za vas pripravili na CNVOS. 

  • V parlamentu predlog za podaljšanje roka za oddajo letnih poročil

Obveščamo vas, da je 16. 3. vlada v Državni zbor vložila predlog Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim se predvideva podaljšanje vseh rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah. To zajame tudi rok za oddajo letnega poročila na AJPES. Zakon predvideva, da se rok podaljša dokler trajajo izredne razmere, kar s sklepom ugotovi vlada, in še za osem dodatnih dni. V primeru sprejetja zakona bo tako rok za oddajo letnih poročil prestavljen na osmi dan po objavi sklepa vlade o prenehanju razlogov za podaljšanje rokov. Najdaljši možni rok je sicer 1. julij 2020.

  • Predog: Interventni zakon naj velja tudi za društva, zavode in ustanove

CNVOS je skupaj z nekaterimi NVO v parlament poslal predlog razširitve zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, s katerim bi do povračil pod enakimi pogoji kot podjetja bila upravičena tudi društva, zavodi in ustanov. Več informacij najdete tukaj.

  • Zamrznitev izvrševanja proračuna ne vpliva na že sklenjene pogodbe z ministrstvi

Vlada je na sobotni seji zaradi spremenjenih razmer zadržala izvrševanje proračuna za leto 2020. Kaj to pomeni za nevladne organizacije? Zamrznitev izvrševanja proračuna praktično pomeni, da se nemoteno plačujejo že prevzete obveznosti, denimo iz že sklenjenih pogodb, in vsa plačila, ki imajo podlago v zakonu. Država bo torej še vedno plačevala račune in zahtevke, ne bo pa sprejemala novih obveznosti: sklepala novih pogodb, javnih naročil ipd. Ve informacij najdete tukaj.

  • Izvajanje projektov v času koronavirusa

Trenutno sprejeti ukrepi v državi in razglašena epidemija marsikateri nevladni organizaciji onemogočajo ali otežujejo izvedbo dogovorjenih projektov in programov, ki so financirani s strani države, občine oziroma drugih financerjev. V tem primeru se lahko organizacije sklicujejo na višjo silo. Več informacij najdete tukaj.

V kolikor imate NVO iz Pomurja kakršno koli vprašanje glede izvajanja vaših programov in projektov v tem času, vam nemoteno nudimo pravno ali drugo pomoč in podporo. V kolikor imate predlog ali kakršno koli pobudo za vašo občino ali katero drugo institucijo, se oglasite.

Kontaktirate nas lahko na info@lrf-pomurje.si ali nas pokličete na 051 368 750 (Matejka Horvat).