Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Podajte predloge k strategiji digitalnih javnih storitev 2030

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo. Zainteresirano javnost vabimo, da k strategiji poda svoja mnenja, predloge in stališča in s tem pripomore k vsebinsko dobro pripravljenemu dokumentu.

Pri pripravi osnutka strategije je Ministrstvo za javno upravo, skupaj z medresorsko delovno skupino za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter drugimi zainteresiranimi deležniki, izvedlo številne delavnice in sestanke ter pregledalo literaturo ter strategije digitalnih javnih uprav po drugih državah (na primer Velika Britanija, Norveška, Danska, Nova Zelandija, Kanada, Avstralija (Država Viktorija) in Črna Gora). Strategijo smo pripravljali z vizijo, da bodo digitalne javne storitve osredotočene na državljane in poslovne subjekte ter omogočale integrirano, usklajeno, varno in učinkovito interakcijo državljanov in podjetij z državo.

Izkušnja s pandemijo je med drugim pokazala tudi na nujnost digitalizacije na vseh področjih življenja, tudi v javni upravi. Digitalizirana javna uprava je prvi pogoj za učinkovito nudenje storitev svojim uporabnikom (državljanom, podjetjem, občinam, šolam…) ne le ob izjemnih dogodkih, pač pa tudi v običajnem vsakdanu, saj pripomore k večji kakovosti življenja. Med pandemijo pa se je posebej potrdila nujnost razvoja celovitih digitalnih rešitev brez obveznega fizičnega kontakta med ponudnikom in uporabnikom.

Strategija digitalnih javnih storitev 2030 je sestavljena kot piramida, ki strateške prioritete prenaša v pet strateških ciljev, s pomočjo katerih bomo dosegli zastavljene prioritete. Na pet strateških ciljev se pripenja 23 skrbno zasnovanih specifičnih ciljev. Vsak od ciljev pa bo imel definirane konkretne korake v akcijskem načrtu, ki se bo posodabljal vsaki dve leti. Akcijski načrt bo pripravljen do konca leta 2022 in ni predmet te javne obravnave.

Vabljeni k posredovanju predlogov na Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 najkasneje do 19. novembra 2022 na elektronski naslov: gp.mju@gov.si. Naprošajo vas, da zaradi lažje vključitve predlogov, te pošljete v obliki kot je prikazana na priloženem vzorcu.

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter kontakt za posredovanje pripomb sta objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo.