Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Oddajte komentarje: kaj naj se financira v okviru sklada ACF v Sloveniji?

Konzorcij CNVOS, Zavoda PIP in DRPD NM je bil izbran za upravljalca sklada Active Citizens, ali po domače »norveškega« sklada za NVO. Skupna vrednost sklada v obdobju 2019 – 2025 je 3.000.000 EUR, od tega je neposredno za projekte nevladnih organizacij namenjeno 2.460.000 EUR.

Trenutno poteka izjemno pomembna faza programiranja sklada, zato so organizirana e-posvetovanja o glavnih elementih programa: potrebah in izzivih, ciljnih skupinah, rešitvah, učinkih in rezultatih. Gre torej za posvetovanje na programski ravni in ne na ravni projektov. E-posvetovanje bo potekalo od petka, 16. 11. 2018 do ponedeljka, 3. 12. 2018.

Prednostna področja sklada:

  1. demokracija, aktivno državljanstvo, transparentnost in dobro upravljanje;
  2. človekove pravice in enaka obravnava;
  3. socialna pravičnost in socialno vključevanje (v okviru te prioritete se socialnovarstvene storitve lahko financirajo samo kot del aktivnosti ozaveščanja in zagovorništva);
  4. okolje in podnebne spremembe (podprte so lahko samo aktivnosti s področja vključevanja javnosti, zagovorništva, socialnih inovacij in aktivnega državljanstva).

Del sredstev je namenjen tudi krepitvi kapacitet nevladnih organizacij.

V t.i. »discussion paper« (dokument je v angleščini) so pripravili opis sklada, potreb NVO sektorja v Sloveniji in fokusa sklada na posameznih prednostnih področjih.

Če želite podati svoj komentar ali mnenje, preberite dokument in na tej povezavi odgovorite na posvetovalna vprašanja. Vprašanja se nanašajo predvsem na točko 4. iz dokumenta.