Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Ocena škode po poplavah pri društvih ter obveznost vključitve prostovoljcev preko aplikacije

Ministrstvo za javno upravo obvešča vse nevladne organizacije, da je v 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) določeno, da za namen odprave posledic poplav in plazov ter odprave posledic škode pri društvih in ustanovah, ministrstvo, ki je pristojno za delovanje oškodovanega društva ali ustanove, izdela oceno škode, po programu in metodologiji, kot je predvidena za odpravo posledic škode v gospodarstvu. S tem so bili določeni pogoji in način uporabe sredstev proračuna RS ter pogoji in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode pri društvih in ustanovah zaradi naravnih nesreč.

Prostovoljci se morate obvezno prijaviti prek spletne aplikacije

Hkrati vas obveščamo, da se je za namen vključitve v pomoč po poplavah kot prostovoljec potrebno prijaviti prek spletne aplikacije Poplave 2023 (https://poplave2023.urszr.si/), se vpisati kot prostovoljec, označiti razpoložljiv termin in opisati prostovoljska dela. Pristojni štab civilne zaščite nato prostovoljca kontaktira, če obstaja tovrstna potreba.