Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Nekdaj program Evropa za državljane, danes Udeležba državljanov

Odprti so razpisi programa CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote), ki je nastal z združitvijo nekdanjega programa za pravice, enakost in državljanstvo ter nekdanjega programa Evropa za državljane.

Skupna vrednost programa CERV za obdobje 2021-2021 je 1,5 milijarde evrov razdeljenih med 4 tematske sklope programa:

  • Enakost in pravice
  • DAPHNE
  • Udeležba državljanov
  • Vrednote Unije

Udeležba državljanov

Predhodnik sklopa Udeležba državljanov je program Evropa za državljane. Podobno kot pri predhodniku bodo v okviru tega sklopa podprti mednarodni projekti na področju spodbujanja sodelovanja v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji, izmenjave med državljani različnih držav članic ter ozaveščanje o skupni evropski zgodovini.

V okviru tega sklopa so trenutno odprti 3 razpisi. Vsem je skupno, da bo podlaga za nepovratna sredstva pavšalni znesek nepovratnih sredstev, kar pomeni, da bo povrnjen fiksni znesek na osnovi pavšalnega zneska ali financiranja, ki ni povezano s stroški. Na voljo pa bo tudi predplačilo v višini 60% odobrenih nepovratnih sredstev, izjema je le program Partnerstva med mesti, kjer predplačilo ni predvideno.

Spodbujanja sodelovanja v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji

Cilj razpisa je podpreti projekte, ki jih spodbujajo nadnacionalna partnerstva in mreže, ki neposredno vključujejo državljane. Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na pet področij: volitve v Evropski parlament leta 2024, vpliv pandemije Covid-19 na temeljne pravice in demokratične vrednote, inovativni pristopi in (digitalna) orodja za vključevanje in aktivno participacijo, boj proti dezinformacijam in medijska pismenost, okolje in podnebne spremembe.

Pri tem bodo podprte aktivnosti, ki prispevajo k spodbujanju demokracije, vključevanju in demokratičnemu sodelovanju v EU, na primer:

  • spodbujanje družbenega sodelovanja z razpravami, kampanjami, ozaveščanjem, konferencami, delavnicami itd. o temah, pomembnih za razpis prednostnih nalog in zagotavljanje povezave z evropsko politično agendo in procesom oblikovanja politik ter;
  • zbiranje mnenj posameznikov s pristopom od spodaj navzgor (vključno z uporabo družbenih omrežij, spletnih seminarjev itd.) in medijsko pismenostjo;
  • spodbujanje izmenjave med državljani EU o temah, povezanih z EU, za spodbujanje boljšega razumevanja različnih perspektiv.

Več o razpisu na povezavi.

Razpoložljiva sredstva: 17.471.295 €, višina sredstev za posamezen projekt ni omejena

Rok prijave: 10.2.2022

Materiali z informativnega dne so dostopni na povezavi.

Partnerstva med mesti/mreže mest  

Cilj razpisa je podpreti projekte, ki spodbujajo izmenjavo med državljani različnih držav; ponujajo državljanom priložnost, da odkrijejo kulturno raznolikost Evropske unije, ter jih seznanjajo, da so evropske vrednote in kulturna dediščina temelj skupne prihodnosti; zagotavljajo mirne odnose med Evropejci in njihovo dejavno udeležbo na lokalni ravni; krepijo medsebojno razumevanje in prijateljstvo med evropskimi državljani; spodbujajo sodelovanje med občinami in izmenjavo najboljših praks; podpirajo dobro lokalno upravljanje in krepijo vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v procesu evropskega povezovanja.

Za doseganje cilja razpisa se lahko financirajo dejavnosti, ki med drugim vključujejo delavnice, seminarje, konference, dejavnosti usposabljanja, srečanja strokovnjakov, spletne seminarje, dejavnosti ozaveščanja, zbiranje in uporabo podatkov, razvoj, izmenjavo in razširjanje primerov dobrih praks med organi javnega sektorja in organizacijami civilne družbe, razvoj komunikacijskih orodij ter uporabo družbenih medijev.

Razpoložljiva sredstva:

Mreže mest: 6.500.000 €, maksimalna višina sredstev za posamezen projekt ni omejena. Več o razpisu na povezavi.

Partnerstva med mesti: 4.500.00 €, višina sredstev za posamezen projekt je 30.000 €. Več o razpisu na povezavi.

Rok prijave: 24.3.20222

Evropski zgodovinski spomin

Sofinancirajo se projekti, namenjeni spominjanju ključnih trenutkov v nedavni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov. Prednostno bodo obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

Podprte bodo aktivnosti kot so usposabljanja, publikacije, spletna orodja, raziskave, neformalna izobraževanja, javne razprave, ozaveščanje, zbiranje in digitalizacija pričevanj, inovativne in ustvarjalne akcije.

Več o razpisu na povezavi.

Razpoložljiva sredstva: 8.000.000 €, višina sredstev za posamezen projekt ni omejena

Rok prijave: 24.3.2022

Dobro je vedeti

Od 15. novembra 2021 v Sloveniji deluje tudi kontaktna točka programa CERV, ki jo vodijo pri Kulturno izobraževalnem društvu PiNA. CERV točka bo obveščala o možnostih, ki jih program ponuja, organizirala informativne dogodke in delavnice, svetovala in izobraževala v vseh fazah prijave, nudila podporo v primeru tehničnih težav ter pomagala pri iskanju projektnih partnerjev in odgovorov na vsa vprašanja v zvezi s programom CERV. Kontaktirate jih lahko s klicem na telefonsko številko 070 638 805 ali pa jim pišete na cerv-točka@pina.si.

Vir: consulta.si