Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Objavljen je javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v obdobju 2022–2023 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 485.980,21 EUR iz ESRR-ja.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR-ja, znaša 80 % EU sredstev in 20 %, ki se razdeli na nacionalni in zasebni prispevek.

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2022–2023 . Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR-ja, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT-ju.

Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov je najkasneje do 30. 6. 2023.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Rok za oddajo vlog je 28. 02. 2022. Celoten javni poziv z vso pripadajočo dokumentacijo najdete tukaj.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS do 28.2.2022 do 13. ure:

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Renkovci 8

9224 Turnišče

Dodatne informacije:

Po elektronski pošti: info@las-pdl.si
Po telefonu: 02 538 16 63 vsak delovnik med 9.00 in 13.00.
Osebno po predhodnem dogovoru.