Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Vključite se v brezplačni mentorski program krepitve organizacij

Izkoristite priložnost in se vključite v program krepitve nevladnih organizacij  (društev, zavodov in ustanov) s potencialom v Pomurju. Ponovno namreč izbiramo nevladne organizacije s potencialom za leto 2024 / 2025.

Izbranim organizacijam bomo za to obdobje dodelili status “NVO s potencialom”, ki bo omogočal koriščenje našega podpornega / mentorskega programa.  Program krepitve je individualno prilagojen specifičnim potrebam vaše organizacije in ga pripravimo skupaj na podlagi vaših želja, potreb in ciljev, ki jih želite doseči.

 
V program NVO s potencialom v obdobju 2024-2025 bomo vključili 8 nevladnih organizacij.
Prijavnico za vključitev lahko oddate do 14. aprila 2024 (najdete jo na dnu tega prispevka).

Vabimo vas tudi na uvodno srečanje, kjer bomo predstavili program, se medsebojno spoznali in povezali z drugimi organizacijami. Srečanje za zainteresirane organizacije bo v torek, 9. aprila 2024 ob 10. uri v učilnici LRF za Pomurje, Martjanci 36. Prijave na srečanje zbiramo tukaj.

Predstavitveno srečanje mentorskega programa za organizacije s potencialom

 

——————————————————————–

Kdo je nevladna organizacija s potencialom?

Termin »NVO s potencialom« se uporablja za tisto organizacijo, ki izkazuje interes za lasten organizacijski, strokovni ali zagovorniški razvoj ter interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti. NVO s potencialom je nevladna organizacija, ki želi biti aktivna, se razvijati in prispevati k razvoju okolja, v katerem deluje oz. želi izvajati nove storitve.

Poenostavljeno, to je tista organizacija, ki:

 • je pripravljena vlagati energijo in čas za to, da postane bolj uspešna in prepoznavna organizacija v svojem okolju, ki se želi čezsketorsko povezovati in v sodelovanju z različnimi akterji naslavljati lokalne izzive in potrebe,
 • ki razvija (ali želi razviti) programe / vsebine / storitve za uporabnike,
 • ki prenaša / želi prenesti dobre prakse iz drugih okolij v pomursko regijo,
 • ima potencial za izvajanje večjih projektov (npr. LAS projekti, nacionalni projekti, EU projekti),
 • ime potencial za izvajanje večjih komunikacijskih ali zagovorniških kampanj,
 • ima potencial za krepitev človeških virov (bodisi za zaposlovanje, krepitev prostovoljcev, mentorjev, …),
 • je pripravljena deliti znanje in izkušnje z drugimi organizacijami vključenimi v mentorski program.
 
Kako vam lahko pomagamo?

Vsebina programa usposabljanja in mentorstvo bosta individualno prilagojena potrebam posamezne organizacije glede na vaše trenutno organizacijsko in strokovno usposobljenost ter glede na cilje, ki jih želite doseči.

Da si boste lažje predstavljali kako vam lahko konkretno pomagamo, naj naštejemo storitve, ki smo jih v preteklih letih že nudili vključenim organizacijam:

 • ciljno informiranje glede na potrebe, interes, vsebinsko področje delovanja (to pomeni, da skupaj z vami in za vas iščemo relevantne informacije in priložnosti za vaš razvoj),
 • svetovanje,
 • usposabljanja in izobraževanja, mentoriranje,
 • podporo pri razvoju novih storitev, ki naslavljajo družbene potrebe,
 • pomoč pri pripravi projektov, iskanju razpisov in projektnih partnerjev, identifikaciji priložnosti,
 • pomoč pri komuniciranju z mediji ali drugimi ciljnimi skupinami,
 • IKT podporo,
 • podpora pri delovanju nevladnih organizacij / urejanju potrebne dokumentacije (npr. dokumentacija za varstvo osebnih podatkov),
 • pomoč pri promociji / medijsko podporo,
 • pravno pomoč,
 • računovodsko svetovanje,
 • podporo pri pridobivanju statusa v javnem interesu,
 • podporo na področju zagovorništva na lokalni ali regijski ravni,
 • pomoč pri načrtovanju kampanj,
 • sektorsko in čezsektorsko mreženje in povezovanje,
 • jobshadowing / oglede dobrih praks, študijske obiske, peer-to-peer, learning by doing,
 • druge podporne storitve po dogovoru in v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

 

PRIJAVNICA V PROGRAM NVO S POTENCIALOM

 

Rok za prijavo: 14.4.2024

Izpolnjeno prijavnico pošljite na:

matejka@lrf-pomurje.si

 

Program NVO s potencialom je del programa Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja in se izvaja v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2023 – 2027 in se financira iz Sklada za razvoj NVO.