Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Kako bi še izboljšali skupno ukrepanje ob izrednih razmerah?

Ob naravnih idr. nesrečah ste društva s svojimi prostovoljci med prvimi, ki aktivno pomagate na terenu. Ste z dosedanjimi načini obveščanja in vključevanja v urgentne akcije ter vsemi protokoli ravnanja zadovoljni? Kaj bi lahko še izboljšali/spremenili, da bi bila pomoč prizadetim hitrejša in bolj učinkovita?

Do srede, 15. 5. 2024, je v javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2030 (ReNPVNDN 24-30). V imenu regijskih stičišč nevladnih organizacij (12 nas deluje v Sloveniji) in delovne skupine nacionalne mreže stičišč ZaNVO vas pozivamo, da na omenjeni dokument podate svoje predloge.

Kot vemo, se je Slovenija v zadnjih letih večkrat soočila z izrednimi razmerami, ki so terjale kolektivni družbeni in državni odziv, od zdravstvene Covid epidemije do hujših vetrolomov in požarov ter lanskih uničujočih poplav in neurij. Omenjeni predlog resolucije poleg poklicnih struktur opredeljuje tudi vlogo javnih reševalnih služb in nevladnih organizacij: prostovoljska gasilska društva, jamarska in potapljaška društva, gorske reševalne službe, Rdečega križa, skavtskih in taborniških organizacij, radioamaterjev, letalskih klubov, planinskih društev in organizacij za varovanje okolja, enot reševalnih psov ipd. V izrednih razmerah ste prav nevladne in humanitarne organizacije prepoznane kot tiste, ki zaradi svojega poslanstva, hitre odzivnosti in sposobnosti mobilizacije članstva in prostovoljcev, prevzamete velik del bremena ob naravnih in drugih nesrečah in zato je pomembno, da vam pri učinkovitem vključevanju in opravljanju svoje vloge to omogočijo tudi področni dokumenti. Zdaj oziroma do 15. 5. je še čas, da vplivamo na njihovo vsebino.

Na tem področju deluje tudi delovna skupina mreže stičišč ZaNVO, ki namerava skupaj z relevantnimi organizacijami in institucijami analizirati dosedanje odzive na izredne razmere in opozoriti na primere dobrih kot manj dobrih praks s ciljem, da se vsi opolnomočimo za še bolj učinkovito ravnanje ob podobnih situacijah. Na to temo bomo jeseni priredili tudi nacionalni posvet, o čemer vas bomo še pravočasno obvestili.

Veseli bomo vaših povratnih pripomb na predlog Resolucije – lahko nam posredujete kar v wordovem dokumentu –

pripombe lahko dopišete v sam dokument ter jih označite (npr. kot opombo ali obarvan tekst).

Predloge lahko posredujete na: matejka@lrf-pomurje.si.