Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za male projekte: Interreg Slovenija – Hrvaška 2021-2027

Predmet javnega razpisa

IP SI-HR se financira iz ESRR v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo samo k naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju:

Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija Specifični cilj 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people)

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje.

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu. Vsi partnerji (vključno z vodilnim partnerjem) morajo imeti sedež na programskem območju.

Programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istrska, Zagrebška, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Medžimurska in Karlovška županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.

 

Rok za oddajo projektnih vlog je 31. januar 2024 (ob 12. uri).

 

Povezava do razpisa.