Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za male in srednje projekte – Impact4values

Javni razpis za male in srednje projekte je namenjen organizacijam in projektom, ki branijo in promovirajo evropske vrednote in temeljne pravice. Te so zapisane v Listini temeljnih pravic EU. Listina določa vse osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice, do katerih so upravičeni vsi ljudje v EU.

Višina razpoložljivih sredstev: skupaj 2.000.000 evrov

Od tega za Slovenijo: 800.000 evrov

Od tega za male projekte: 200.000 evrov

Od tega za srednje projekte: 600.000 evrov

Višina sredstev za posamezni projekt:

Za male projekte: 10.000 – 30.000 evrov

Za srednje projekte: 40.000 – 60.000 evrov

Trajanje projektov: 12 – 18 mesecev

Rok za prijavo na razpis je 29. maj 2023 do 12. ure.

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem

Posebni pogoji upravičenosti za male projekte:

  • morajo biti ustanovljeni vsaj 1 leto pred rokom prijave na razpis,
  • morajo imeti oddano finančno poročilo za preteklo leto,
  • so v letih 2020 – 2022 (zadnja tri poslovna leta) imeli povprečni letni prihodek nižji od 70.000 evrov (prijavitelji pogoj dokazujejo s priloženimi letnimi poročili).

Posebni pogoji upravičenosti za srednje projekte:

  • morajo biti ustanovljeni vsaj 1 leto pred rokom prijave na razpis,
  • morajo imeti oddano finančno poročilo za preteklo leto,
  • morajo v času prijave projekta imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
  • so v letih 2020–2022 (zadnja tri poslovna leta) imeli povprečni letni prihodek med 70.000 evrov in 300.000 evrov (prijavitelji pogoj dokazujejo s priloženimi letnimi poročili).

Ob finančni podpori za projekt bo izbranim organizacijam in njihovim partnerjem na voljo tudi obvezen program krepitve organizacij.

Mobilna projektna pisarna prihaja 9. maja tudi v Martjance.

Posnetek informativne delavnice je na voljo tukaj:

Kratka vprašanja lahko postavite na podpora.cerv@cnvos.si ali 01 542 14 22, vsak dan med 10. in 12. uro, ob torkih in četrtkih pa med 10. in 14. uro. Na vprašanja odgovarjata Veronika Vodlan in Emilija Kastelic.

Na voljo bo tudi daljše individualno svetovanje, na katerega se lahko prijavite tukaj najkasneje do 10. 5. oz. do zapolnitve terminov, na voljo je namreč le približno 15 terminov.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

IMPACT4VALUES je slovensko-hrvaški program krepitve nevladnih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi promovirajo in ščitijo evropske vrednote. Program nudi finančno podporo in usposabljanja manjšim organizacijam, da bi lahko te bolje prispevale k zaščiti, promociji in dvigu ozaveščenosti o temeljnih pravicah in vrednotah EU. Program upravlja konzorcij, ki ga sestavljajo CNVOSSlagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice in Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost.