Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

CNVOS razpisal postopek izbora predstavnika NVO v delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja strategije na področju migracij

CNVOS je razpisal postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. 

CNVOS je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejel poziv k imenovanju predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju migracij, v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Naloga medresorske delovne skupine bo pripraviti strategijo na področju migracij, ki bo opredelila cilje, usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Predlog strategije mora skupina pripraviti do konca junija 2019. Po sprejetju strategije bo medresorska delovna skupina spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti s področja migracij ter o tem vsake tri mesece poročala Vladi. Naloga medresorske delovne skupine bo tudi redno spremljanje stanja na področju migracij ter koordiniranje operativnih aktivnosti in predlaganje potrebnih ukrepov v situacijah povečanega obsega migracij.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izveden tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete na spletni strani:

https://www.cnvos.si/nvo-vseved/postopek-izbora-nvo-predstavnikov/kako-tece-postopek/

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 22. 1. 2019 do polnoči.