Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

CNVOS informira: intervencijski ukrepi za odpravo posledic poplav

Državni zbor je 9. 8. 2023, v okviru Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) sprejel prvi paket ukrepov po poplavah, ki so v preteklih dneh prizadele državo. Zakon je že objavljen v Uradnem listu RS. V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki bodo pomagali tudi nevladnim organizacijam.

Plačana odsotnost delavca, ki opravlja prostovoljsko delo

Delavec, ki bo opravljal prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije zaradi odpravljanja posledic poplav, ima pravico do plačane odsotnosti z dela do sedem (7) delovnih dni. Odsotnost bo lahko upravičena le na podlagi potrdila prostovoljske organizacije, da je prostovoljec v obdobju odsotnosti opravljal prostovoljsko delo.

Država bo izplačilo nadomestila plače zaradi izredne odsotnosti delavca povrnila v celoti.

Povračilo nadomestila plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi poplav v avgustu 2023, je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov), nevladnim organizacijam pa bo izplačilo v celoti povrnila država.

Kot višja sila se upošteva nezmožnost prihoda na delo (npr. zaradi neprehodnosti javnih poti), nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali za zavarovanje življenj ali zdravja ljudi ali živali, odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine.

Več o postopku, pravicah in obveznostih delavca ter delodajalca, si lahko preberete tukaj.

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Nevladne organizacije, ki delavcem zaradi posledic poplav začasno ne morete zagotavljati dela, lahko delavca napotite na začasno čakanje na delo in od države prejmete povračilo v višini 80% izplačila nadomestila plače (a največ do višine 2208,15 evrov). Upravičenost do povračila velja od 3. avgusta do 31. oktobra 2023.

Delavec je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov).

Več o postopku, pravicah in obveznostih delavca ter delodajalca si lahko preberete tukaj.

Davčna obravnava enkratne solidarnostne pomoči

Enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023 za hujšo škodo, ki je nastala delavcu zaradi poplav v avgustu 2023, bo do višine 10.000 evrov oproščena plačila dohodnine.

Dodatna olajšava za donacije za leto 2023

Vse pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo boste lahko v letu 2023 uveljavljali  dodatno davčno olajšavo, in sicer za vsa plačila za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, ki jih boste plačali na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Štela se bodo vsa namenska plačila do 31. decembra 2023.

Neupoštevanje pogodbenih kazni v primerih odprave posledic poplav v avgustu 2023

V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki ste jih sklenili z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, javnimi agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarskimi zavodi ter drugimi osebami javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne skupnosti na podlagi ZJN-3 in se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja opremo, potrebno za odpravo posledic poplav v avgustu 2023, se do 31. decembra 2023 določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne bodo uporabljala.

Prav tako se pogodbeno dogovorjeni roki podaljšajo za obdobje trajanja odprave posledic po poplavah 2023.

Vir: CNVOS