Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

CNVOS info: Opravljanje dela na domu od 1. junija dalje

Epidemija koronavirusa je delo, kot ga poznamo, v hipu obrnila na glavo, prinesla pa je tudi veliko sprememb pri delovnih procesih. Če se je še do marca zdelo, da je delo od doma v marsikateri organizaciji neizvedljivo ali pa nepotrebno, smo v času epidemije v večini spoznali, da je opravljanje dela na domu lahko zelo fleksibilna oblika dela, ki po nekaterih raziskavah ne prinaša nič manjše produktivnosti, za delodajalca pa pomeni manjše stroške.

Zaradi razglašene epidemije koronavirusa ste tako večina organizacij, če ste seveda lahko, svojim delavcem odredile opravljanje dela na domu. Pri tem ni prišlo do sprememb pogodb o zaposlitvi, ampak ste to lahko brez soglasja delavca začasno odredili na podlagi 169.člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Epidemija je bila z 31. majem 2020 preklicana, življenje se počasi vrača v normalne tirnice in večina organizacij je svoje delavce že pozvala, da se vrnejo na svoja delovna mesta v poslovne prostore delodajalca. Kaj pa če želite, da delavec še naprej opravlja delo na domu? Ali pa bi želeli, da delo na domu opravlja le del svojega delovnega časa?

Če torej ni izjemnih okoliščin, zaradi katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje, ne grozi naravna ali kakšna druga nesreča, je delo na domu možno le, če ste se z delavcem tako dogovorili s pogodbo o zaposlitvi. Da delavec ves delovni čas ali pa le del delovnega časa, na primer en dan v tednu, delo opravlja na domu, mora biti določeno v pogodbi o zaposlitvi. Če že sklenjena pogodba o zaposlitvi opravljanja dela na domu ne predvideva, je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

Delo na domu pomeni delo zunaj delovnih prostorov delodajalca, v prostoru, ki si ga delavec sam izbere. To je lahko na svojem domu ali tudi drugje. Velikokrat se za delo na domu uporablja tudi izraz delo na daljavo.

Delavec lahko na domu opravlja delo, ki sodi v dejavnost organizacije, ali delo, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti organizacije.

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

  • Ker morate kot delodajalec poskrbeti za sredstva za delo, se z delavcem dogovorite o zagotovitvi materiala in delovnih sredstev za opravljanje dela na domu ter morebitno višino nadomestila za uporabo delavčevih sredstev. Pri tem upoštevajte, da se ob izplačilu takih nadomestil ne plača dohodnine le, če so izpolnjeni določeni pogoji po 10. točki prvega odstavka 44.člena  Zakona o dohodnini  (sprejeti pravilnik o povračilu, izračun pavšala …). Od takšnega nadomestila se ne plačujejo prispevki za socialno varnost.
  • Poskrbite za varstvo poslovnih skrivnosti in drugih občutljivih oziroma osebnih podatkov. Delavca ustrezno opozorite na varno rabo oziroma omogočite uporabo službenih računalnikov.
  • Natančno opredelite kraj dela oziroma določite prostor, kjer bo delavec opravljal delo. Na primer določite, da bo delo opravljal v lastnem stanovanju na naslovu prebivališča.
  • Določite ali bo delavec opravljal delo na domu celotno trajanje delovnega časa ali le del. Tako lahko določite, da delavec dela polni delovni čas, 40 ur na teden,  pri tem pa en dan v tednu delo opravlja na domu.
  • Določite delovni čas delavca. Določite lahko, da si delavec delovni čas samostojno razporeja. Ob pogoju, da je delavcu zagotovljena varnost in zdravje pri delu, lahko drugače kot to določa ZDR1-1 določite tudi odmor,, dnevni in tedenski počitek ali nočno delo.. Če dela na domu le del delovnega časa, velja to le za to obdobje.
  • Določite način poročanja delavca o evidenci delovnega časa. Na primer lahko določite, da o prisotnosti poroča dnevno v spletni obrazec ali po elektronski pošti.
  • Določite način nadzora in kdaj  vam bo delavec na voljo. Če delavec dela doma, morate za vstop v stanovanje delavca pridobiti njegovo soglasje. V pogodbo lahko določite, da vam bo delavec na voljo vsak delovni dan od 10.00 do 14.00. Ostali čas si lahko delavec razporedi samostojno.

Ne glede na posebnosti pogodbe o zaposlitvi in  dogovore  z vami ima delavec, ki opravlja delo na domu, enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca. Za dan, ko dela na domu, pa mu ne pripada povračilo stroška prevoza, saj ta ni nastal. Pripada pa mu povračilo stroška za prehrano.

Pred začetkom dela delavca morate o nameravanem organiziranju dela na domu obvestiti Inšpektorat RS za delo. Vsebina obvestila ni določena, naj pa vsebuje relevantne podatke kot so ime in priimek delavca, kakšno delo bo opravljal in kje ter ali gre za polni delovni čas ali pa bo delo na domu opravljal le del delovnega časa.

Tudi za delavce, ki delo opravljajo doma oziroma na daljavo, morate zagotavljati varne pogoje dela na domu. Tako je potrebno ustrezno prilagoditi Izjavo o varnosti in zdravju pri delu, če do sedaj za določeno delovno mesto ni bilo predvideno, da se bo delo opravljalo tudi na primer na domu. Zagotavljati morate namreč varno in zdravo delovno okolje tudi pri delavcu doma. Po zakonu mora oseba, ki je v vaši organizaciji pristojna za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, preveriti, ali se delo sploh lahko opravlja na domu.

Za prekršek boste lahko kaznovani, če o nameravanem organiziranju dela na domu ne boste obvestili Inšpektorja RS za delo pred začetkom dela delavca ali delavcu pri delu na domu ne boste zagotavljali varnih delovnih pogojev.

Vir: CNVOS

V kolikor imate dodatna vprašanja glede ukrepov, jih lahko zastavite na brezplačnem webinarju, ki ga organiziramo 11. junija 2020 ob 10. uri – več informacij najdete TUKAJ.