Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Certifikat za pridobitev naziva Varne točke

Kdo lahko postane UNICEFOVA Varna točka?

 • javni prostor: UNICEF-ova Varna točka je javni prostor, torej dostopna vsem
 • dostopnost: Dostopnost UNICEF-ove Varne točke je za otroke lahka – se nahaja v pritličju oz. v nižjih nadstropjih, je vidna.
 • fizične osebe: UNICEF-ova Varna točka mora v svojem delovnem času vedno imeti prisotno vsaj eno fizično osebo.
 • delovni čas: UNICEF-ova Varna točka je odprta vsaj 5 dni na teden po najmanj 7 ur na dan.
 • želja: UNICEF-ova Varna točka si želi postati UNICEF-ova Varna točka in sodelovanje je prostovoljno.
 • motiv: UNICEF-ova Varna točka se na prvem mestu vzpostavi z namenom pomoči otrokom v stiski, upoštevajo načela otrokove koristi.

Največkrat so to trgovine, knjižnice, izobraževalne ustanove, nevladne organizacije, občine, celo avtobusi ali vlaki.

OBVEZNA področja – posamezna UNICEF-ova Varna točka mora doseči vse pogoje:

 • dogovor o sodelovanju: podpisan dogovor s Slovensko fundacijo za UNICEF o sodelovanju v projektu UNICEF-ove Varne točke.
 • kontaktna oseba: imenovanje kontaktne osebe v UNICEF-ovi Varni točki, z navedbo telefona in elektronskega naslova, (ko se kontaktna oseba zamenja, se spremembo sporoči lokalnemu koordinatorju).
 • seznam sodelujočih: seznam zaposlenih v posamezni UNICEF-ovi Varni točki, ki so vključeni v projekt UNICEF-ove Varne točke. Seznam se posreduje lokalnemu koordinatorju, prav tako morebitne spremembe.
 • poročanje lokalnemu koordinatorju: poročanje o obisku otrok na poziv lokalnega koordinatorja (2x letno – na koncu prvega in drugega šolskega obdobja). V kolikor obiska ni bilo, se to prav tako sporoči lokalnemu koordinatorju.
 • komunikacija z lokalnim koordinatorjem: odzivnost na poziv lokalnega koordinatorja in sporočanje o spremembah (novi zaposleni, ki potrebujejo usposabljanje, uničenje nalepke, preselitev lokacije …)
 • letna evalvacija: posredovanje informacij za pripravo letne evalvacije, ali v obliki elektronskega sporočila, ali ob obisku prostovoljcev UNICEF-a Slovenija.
 • izobraževanje: udeležba na uvodnem izobraževanju ob vključitvi v projekt.
 • oznaka Varne točke: nalepljena nalepka UNICEF-ove Varne točke na vidno mesto ob vhodu v poslovalnico in po potrebi še na dodatno mesto (če se Varna točka nahaja v višjem nadstropju).

IZBIRNA področja: posamezna UNICEF-ova Varna točka mora doseči vsaj en pogoj iz seznama predlogov:

 • izobraževanje: udeležba na enem od nadaljevalnih izobraževanj.
 • izpopolnjevanje: udeležba na organiziranem obisku strokovne institucije, ki ga organizira lokalni koordinator.
 • ozaveščevalne aktivnost: izvedba ene promocijske aktivnosti za ozaveščanje otrok o UNICEF-ovih Varnih točkah (UNICEF-ova Varna točka se poveže s šolo in se predstavi/ povabi otroke na dan odprtih vrat/ se vključi v šolske aktivnosti povezovanja z lokalnim okoljem/ organizira natečaj na temo UNICEF-ovih Varnih točk/ medijska objava o Varni točki, vključuje tudi družbena omrežja/ sodelovanje na lokalni prireditvi/ in podobno ).

Za več informacij glede Varnih točk v Murski Soboti ali v Pomurju, se obrnite na lokalnega koordinatorja:

Matejka Horvat

matejka@lrf-pomurje.si

02 538 13 54 

051 368 750

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja