Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Čas je, da občinski denar postane tudi tvoja stvar!

Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela proračunskih sredstev neposredno odločajo prebivalke in prebivalci.

 

 

Obstaja več načinov, kako se občine posvetujejo z občankami in občani; na primer preko vključevanje lokalnih svetov ali zbiranjem mnenj prebivalk in prebivalcev. Različni načini soodločanja se med seboj ne izključujejo, so pa nekateri bolj transparentni in demokratični, tako da je pomembno, da jih med seboj ne zamenjujemo. Participativni proračun, kakor ga razumemo mi in strokovna javnost, definira:

  • vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo le občani in občanke;
  • do potankosti definiran postopek, v katerem ni diskrecije političnih predstavnikov/-ic oziroma krajevnih skupnosti (razen filtriranja predlogov glede na njihovo izvedljivost, pristojnosti občine in zakonitost), končna odločitev pa je na strani občanov in občank;
  • organizacija posvetovanja oz. razprave občanov in občank;
  • javna objava vseh korakov v postopku;
  • ponovljivost postopka (ne gre le za enkraten dogodek, ampak za redno obliko soodločanja);
  • vnaprej določeno in javno objavljeno časovno obdobje, v katerem bodo projekti izvedeni.

Vsaka občina, ki del proračuna prepusti v upravljanje občanom in občankam, si na ta na način pridobi zaupanje in poveča legitimost. Občinsko delovanje postane bolj transparetno in dostopno, občanke in občani pa se počutijo bolj povezani z občino in se v večji meri vključujejo v občinske procese. Uvedba participativnega proračuna je za občino dobra tudi zato, ker preko pobud občank in občanov omogoča detekcijo lokalnih potreb in problemov.

V Sloveniji najdemo najboljše primere implementacije participativnega proračuna v Ajdovščini, Komnu in Novi Gorici, v manjši obliki pa tudi v Kranjski Gori.

Ajdovščina je participativni proračun uvedla v sklopu projekta Moja pobuda, v okviru katerega od maja 2016 poteka izbor projektov za dvoletne proračune.

V občini Komen so v okviru projekta Jaz predlagam septembra 2016 prav tako uvedli predlaganje in izbor projektov za dveleten proračun, obe občini pa trenutno zaključujeta z izvedbenim delom proračuna iz leta 2016. V občini Ajdovščina je bilo tako izvedenih 31 projektov v skupnem znesku 360000 €, v občini Komen pa 22 projektov v vrednosti 120000 €. Obenem sta letos obe občini že izvedli tudi nov krog participativnega proračuna za leti 2019 in 2020, v okviru katerega so v Ajdovščini celo uvedli poseben del za mladinski participativni proračun. Občina Nova Gorica je participativni proračun uvedla maja 2017, v lanskem letu pa so lahko sodelujoči predlagali in izbirali projekte za leto 2018. Izbranih je bilo 19 predlogov, ki so trenutno v fazi izvajanja.

Vse tri zgoraj omenjene občine so participativni proračun odprle tudi mladostnikom, saj je minimalna starost za sodelovanje 15 let, medtem ko so se v Kranjski Gori letošnje leto odločili za pilotno izvedbo mladinskega participativnega proračuna, ki je trenutno v fazi glasovanja.

Kampanjo za participativni proračun vodi Zavod Danes je nov dan. Več informacij o kampanji najdete tukaj.