Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Brezplačna raba občinskih prostorov

Poleg javnega financiranja projektov in programov nevladnih organizacij s strani države in občin je pomembna oblika podpore tudi možnost brezplačne uporabe prostorov. Kako lahko daje občina svoje prostore v brezplačno uporabo? Kakšni so pogoji in kakšne so omejitve, ki jih določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti?

Več o možnostih brezplačne rabe prostora v občinski lasti nam je na regijski konferenci pojasnil Matej Verbajs, ki je bil dolgoletni vodja pravne službe na Centru nevladnih organizacij Slovenije, danes pa je zaposlen kot strokovnjak za pravne in kadrovske zadeve na Zvezi paraplegikov Slovenije. Je soavtor priročnika o sodelovanju med občinami in nevladnimi organizacijami »Skupaj za skupnost«. Za občine je izvajal delavnice na temo Zakona o nevladnih organizacijah, ko je bil ta čisto nov, saj je pri njegovi pripravi tudi sodeloval. Kot zunanji pravni strokovnjak v okviru našega stičišča pa že več kot 10 let nudi društvom, zavodom in ustanovam v Pomurju tudi brezplačno pravno svetovanje.

V kolikor vas tematika skupnostnih prostorov, njihovih koristi, dobrih praks, problematike in možnih rešitev Ministrstva za javno upravo na eni strani in Mreže za prostor na drugi strani bolj podrobno zanima, si oglejte nacionalno konferenco, ki smo jo na to temo organizirala regijska stičišča v okviru mreže zaNVO.