Javni razpis za male projekte: Interreg Slovenija – Hrvaška 2021-2027

Predmet javnega razpisa IP SI-HR se financira iz ESRR v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo samo k naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju: Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija Specifični cilj 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov …

Beri dalje