Večsektorsko sodelovanje: primer LAS Goričko 2020

Kako poteka čezsektorsko sodelovanje na področju strateškega načrtovanja lokalnega razvoja, upravljanja LAS  ter izvajanja projektov?  Kako se Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost realizira v praksi? Kako poteka tripartitno partnerstvo v lokalnih akcijskih skupinah? Zakaj naj občine vključujejo nevladne organizacije v skupne projekte in kaj lahko nevladne organizacije ponudijo občinam? In na koncu …

Beri dalje

Brezplačna raba občinskih prostorov

Poleg javnega financiranja projektov in programov nevladnih organizacij s strani države in občin je pomembna oblika podpore tudi možnost brezplačne uporabe prostorov. Kako lahko daje občina svoje prostore v brezplačno uporabo? Kakšni so pogoji in kakšne so omejitve, ki jih določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti? Več o možnostih brezplačne rabe …

Beri dalje

Kdo naj odloča o razvoju, rabi in upravljanju prostora v lokalnih skupnostih?

Kdo naj odloča o razvoju, rabi in upravljanju prostora v lokalnih skupnostih? So to res zgolj župani in drugi nosilci politične moči? Ali je vendarle tudi na tem področju mogoče sodelovati?  Kako lahko javnost in strokovnjaki sodelujejo npr. pri urejanju prometa v lokalnih skupnostih? Kako izvajati oživljanje mestnih in vaških jeder skupaj s prebivalci? Kako …

Beri dalje

Za participativni proračun!

Aktivni občani – uspešni župani: “ZA participativni proračun” – je bil slogan lanskoletne nacionalne spletne konference, ki smo jo organizirala regijska stičišča, kjer smo preko konkretnih izkušenj predstavili delovanje participativnega proračuna. Na podlagi vseh prispevkov je bilo narejeno tudi poročilo (glej spodaj). V mreži regijskih stičišč verjamemo, da ima izvajanje participativnega proračuna dobre in koristne …

Beri dalje

Kako pripravljati lokalne strategije + ABC občinskih razpisov

Razvoj in delovanje nevladnih organizacij je tesno povezano s skupnostjo, s potrebami okolja, s pogoji, ki jih imajo za svoje delovanje, z možnostmi za razvoj potencialov, s kadrovskimi zmožnostmi, številom prostovoljcev in številom zaposlenih, s prostori in vso potrebno infrastrukturo,  s pravili zakonov in njihovimi omejitvami. In seveda z javnim financiranjem s strani občin. Slednje …

Beri dalje